Wyniki

Łącznie wydarzeń: 192

Współorganizatorzy: 344

Ilość uczestników w wieku:

przedszkolnym: 7382

szkół podstawowych: 42168

gimnazjalnym: 18514

szkół średnich: 10808

doroslych: 4464

Efekty kampanii:

Likwidacja dzikich wysypisk: 76

Ile wysypisk zlikwidowano: 290

Selektywna zbiórka: 118

Ile odpadów posegregowano (kg): 55318

Działania edukacyjne:

Programy edukacyjne: 347

Konkursy: 440

Happeningi: 69

Kampanie informacyjne: 367

Przedstawienia: 192

Pikniki: 8

Koncerty: 3

Wycieczki: 0

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki: 141

Działań krótkoterminowych: 98

Działań długoterminowych: 94

Liczba osób, do których skierowano działania: 55181

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji: 0

Działań krótkoterminowych: 99

Działań długoterminowych: 93

Liczba osób, do których skierowano działania: 54254

informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu:

Informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu: 40

Działań krótkoterminowych: 83

Działań długoterminowych: 109

liczbaosob3: 52968

Dotyczyła produktów z makulatury: 146

Dotyczyła produktów z innych surowców: 144

informacja o działaniach w mediach:

W telewizji: 44

W radio: 37

W prasie: 133

W internecie: 163

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów?

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) TAK: 74

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) NIE: 118

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) TAK: 53

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) NIE: 139

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) TAK: 96

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) NIE: 96

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi?

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) TAK: 45

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) NIE: 147