Wyniki

Łącznie wydarzeń: 482

Współorganizatorzy: 664

Ilość uczestników w wieku:

przedszkolnym: 15935

szkół podstawowych: 145571

gimnazjalnym: 54301

szkół średnich: 29458

doroslych: 10533

Efekty kampanii:

Likwidacja dzikich wysypisk: 193

Ile wysypisk zlikwidowano: 823

Selektywna zbiórka: 314

Ile odpadów posegregowano (kg): 182835

Działania edukacyjne:

Programy edukacyjne: 636

Konkursy: 1008

Happeningi: 108

Kampanie informacyjne: 819

Przedstawienia: 445

Pikniki: 24

Koncerty: 27

Wycieczki: 0

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki: 363

Działań krótkoterminowych: 286

Działań długoterminowych: 195

Liczba osób, do których skierowano działania: 166832

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji: 0

Działań krótkoterminowych: 285

Działań długoterminowych: 196

Liczba osób, do których skierowano działania: 152629

informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu:

Informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu: 99

Działań krótkoterminowych: 267

Działań długoterminowych: 214

liczbaosob3: 161171

Dotyczyła produktów z makulatury: 268

Dotyczyła produktów z innych surowców: 263

informacja o działaniach w mediach:

W telewizji: 40

W radio: 32

W prasie: 200

W internecie: 187

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów?

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) TAK: 41

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) NIE: 440

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) TAK: 111

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) NIE: 370

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) TAK: 235

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) NIE: 246

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi?

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) TAK: 88

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) NIE: 393