Wyniki

Łącznie wydarzeń: 678

Współorganizatorzy: 923

Ilość uczestników w wieku:

przedszkolnym: 33924

szkół podstawowych: 169422

gimnazjalnym: 83762

szkół średnich: 40615

doroslych: 17619

Efekty kampanii:

Likwidacja dzikich wysypisk: 290

Ile wysypisk zlikwidowano: 2446

Selektywna zbiórka: 441

Ile odpadów posegregowano (kg): 307635

Działania edukacyjne:

Programy edukacyjne: 1119

Konkursy: 1555

Happeningi: 197

Kampanie informacyjne: 1269

Przedstawienia: 657

Pikniki: 29

Koncerty: 29

Wycieczki: 0

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki: 510

Działań krótkoterminowych: 397

Działań długoterminowych: 281

Liczba osób, do których skierowano działania: 204723

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji: 0

Działań krótkoterminowych: 383

Działań długoterminowych: 295

Liczba osób, do których skierowano działania: 164677

informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu:

Informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu: 151

Działań krótkoterminowych: 371

Działań długoterminowych: 307

liczbaosob3: 166750

Dotyczyła produktów z makulatury: 378

Dotyczyła produktów z innych surowców: 361

informacja o działaniach w mediach:

W telewizji: 30

W radio: 53

W prasie: 335

W internecie: 518

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów?

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) TAK: 30

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) NIE: 648

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) TAK: 149

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) NIE: 529

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) TAK: 283

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) NIE: 395

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi?

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) TAK: 118

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) NIE: 560