Wyniki

Łącznie wydarzeń: 400

Współorganizatorzy: 640

Ilość uczestników w wieku:

przedszkolnym: 20106

szkół podstawowych: 105404

gimnazjalnym: 48206

szkół średnich: 34647

doroslych: 20671

Efekty kampanii:

Likwidacja dzikich wysypisk: 159

Ile wysypisk zlikwidowano: 709

Selektywna zbiórka: 280

Ile odpadów posegregowano (kg): 161173

Działania edukacyjne:

Programy edukacyjne: 646

Konkursy: 925

Happeningi: 160

Kampanie informacyjne: 790

Przedstawienia: 406

Pikniki: 20

Koncerty: 19

Wycieczki: 0

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki: 298

Działań krótkoterminowych: 220

Działań długoterminowych: 180

Liczba osób, do których skierowano działania: 160700

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji: 0

Działań krótkoterminowych: 210

Działań długoterminowych: 190

Liczba osób, do których skierowano działania: 146792

informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu:

Informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu: 90

Działań krótkoterminowych: 205

Działań długoterminowych: 195

liczbaosob3: 178301

Dotyczyła produktów z makulatury: 237

Dotyczyła produktów z innych surowców: 224

informacja o działaniach w mediach:

W telewizji: 19

W radio: 30

W prasie: 218

W internecie: 408

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów?

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) TAK: 18

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) NIE: 382

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) TAK: 86

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) NIE: 314

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) TAK: 182

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) NIE: 218

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi?

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) TAK: 76

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) NIE: 324