Wyniki

Łącznie wydarzeń: 347

Współorganizatorzy: 392

Ilość uczestników w wieku:

przedszkolnym: 16706

szkół podstawowych: 73231

gimnazjalnym: 28069

szkół średnich: 26778

doroslych: 7063

Efekty kampanii:

Likwidacja dzikich wysypisk: 133

Ile wysypisk zlikwidowano: 1597

Selektywna zbiórka: 221

Ile odpadów posegregowano (kg): 100917

Działania edukacyjne:

Programy edukacyjne: 561

Konkursy: 1065

Happeningi: 117

Kampanie informacyjne: 628

Przedstawienia: 419

Pikniki: 17

Koncerty: 27

Wycieczki: 0

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki: 261

Działań krótkoterminowych: 201

Działań długoterminowych: 146

Liczba osób, do których skierowano działania: 120355

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji: 0

Działań krótkoterminowych: 193

Działań długoterminowych: 154

Liczba osób, do których skierowano działania: 150202

informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu:

Informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu: 77

Działań krótkoterminowych: 196

Działań długoterminowych: 151

liczbaosob3: 126571

Dotyczyła produktów z makulatury: 208

Dotyczyła produktów z innych surowców: 200

informacja o działaniach w mediach:

W telewizji: 39

W radio: 27

W prasie: 220

W internecie: 526

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów?

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) TAK: 16

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) NIE: 331

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) TAK: 10

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) NIE: 337

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) TAK: 34

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) NIE: 313

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi?

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) TAK: 12

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) NIE: 335