Wyniki

Łącznie wydarzeń: 234

Współorganizatorzy: 521

Ilość uczestników w wieku:

przedszkolnym: 14682

szkół podstawowych: 51971

gimnazjalnym: 22209

szkół średnich: 13697

doroslych: 5336

Efekty kampanii:

Likwidacja dzikich wysypisk: 85

Ile wysypisk zlikwidowano: 544

Selektywna zbiórka: 158

Ile odpadów posegregowano (kg): 86764

Działania edukacyjne:

Programy edukacyjne: 392

Konkursy: 640

Happeningi: 76

Kampanie informacyjne: 456

Przedstawienia: 274

Pikniki: 14

Koncerty: 7

Wycieczki: 707

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki: 174

Działań krótkoterminowych: 34

Działań długoterminowych: 200

Liczba osób, do których skierowano działania: 211432

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji: 180

Działań krótkoterminowych: 30

Działań długoterminowych: 204

Liczba osób, do których skierowano działania: 195883

informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu:

Informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu: 182

Działań krótkoterminowych: 34

Działań długoterminowych: 200

liczbaosob3: 210813

Dotyczyła produktów z makulatury: 198

Dotyczyła produktów z innych surowców: 194

informacja o działaniach w mediach:

W telewizji: 21

W radio: 37

W prasie: 209

W internecie: 497

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów?

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) TAK: 97

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) NIE: 137

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) TAK: 95

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) NIE: 139

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) TAK: 97

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) NIE: 137

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi?

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) TAK: 138

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) NIE: 96