Wyniki

Łącznie wydarzeń: 129

Współorganizatorzy: 296

Ilość uczestników w wieku:

przedszkolnym: 17614

szkół podstawowych: 56288

gimnazjalnym: 18478

szkół średnich: 14559

doroslych: 5807

Efekty kampanii:

Likwidacja dzikich wysypisk: 44

Ile wysypisk zlikwidowano: 117

Selektywna zbiórka: 85

Ile odpadów posegregowano (kg): 85195

Działania edukacyjne:

Programy edukacyjne: 252

Konkursy: 288

Happeningi: 35

Kampanie informacyjne: 278

Przedstawienia: 106

Pikniki: 22

Koncerty: 10

Wycieczki: 308

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki: 105

Działań krótkoterminowych: 19

Działań długoterminowych: 110

Liczba osób, do których skierowano działania: 54700

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji: 106

Działań krótkoterminowych: 13

Działań długoterminowych: 116

Liczba osób, do których skierowano działania: 45849

informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu:

Informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu: 112

Działań krótkoterminowych: 16

Działań długoterminowych: 113

liczbaosob3: 44476

Dotyczyła produktów z makulatury: 115

Dotyczyła produktów z innych surowców: 116

informacja o działaniach w mediach:

W telewizji: 19

W radio: 75

W prasie: 118

W internecie: 309

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów?

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) TAK: 129

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) NIE: 0

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) TAK: 129

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) NIE: 0

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) TAK: 129

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) NIE: 0

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi?

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) TAK: 128

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) NIE: 1