Wyniki

Łącznie wydarzeń: 49

Współorganizatorzy: 33

Ilość uczestników w wieku:

przedszkolnym: 835

szkół podstawowych: 4991

gimnazjalnym: 2155

szkół średnich: 346

doroslych: 336

Efekty kampanii:

Likwidacja dzikich wysypisk: 15

Ile wysypisk zlikwidowano: 29

Selektywna zbiórka: 33

Ile odpadów posegregowano (kg): 4352

Działania edukacyjne:

Programy edukacyjne: 57

Konkursy: 60

Happeningi: 11

Kampanie informacyjne: 44

Przedstawienia: 31

Pikniki: 14

Koncerty: 1

Wycieczki: 94

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki: 39

Działań krótkoterminowych: 3

Działań długoterminowych: 46

Liczba osób, do których skierowano działania: 5356

informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji:

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji: 42

Działań krótkoterminowych: 3

Działań długoterminowych: 46

Liczba osób, do których skierowano działania: 6580

informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu:

Informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu: 46

Działań krótkoterminowych: 3

Działań długoterminowych: 46

liczbaosob3: 7169

Dotyczyła produktów z makulatury: 47

Dotyczyła produktów z innych surowców: 47

informacja o działaniach w mediach:

W telewizji: 2

W radio: 2

W prasie: 15

W internecie: 64

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów?

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) TAK: 49

Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów? (patrz: www.naszaziemia.pl/pojemnikidlaszkół) NIE: 0

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) TAK: 49

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Granty dla Ziemi"? (patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) NIE: 0

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"?

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) TAK: 49

Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"? (patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna) NIE: 0

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi?

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) TAK: 49

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi? (patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) NIE: 0